Resevillkor

Generella resevillkor för alla resor

För att göra en bokning hos Umeåflyg måste du ha fyllt 18 år. Umeåflyg ansvarar ej för ensamåkande resenärer under 18 år.

Resenären är skyldig att kontrollera att namnet i bokningen stämmer överens med stavningen av namnet i passet.
Resenären är ansvarig för att den e-postadress som angivits är korrekt och skall omgående kontakta Umeåflyg om inte bokningsbekräftelsen kommer inom 30 minuter från bokningstillfället. Boka inte en ny resa utan att först kontakta Umeåflyg vid utebliven bekräftelse.

Vid bokning på Umeåflyg sker all ordinarie korrespondens via e-post. Flygtider och eventuella tidtabellsändringar för både ut- och hemresan är resenären ansvarig för att kontrollera.

Umeåflyg reserverar sig för tekniska problem och prisfel som ligger utanför vår kontroll samt förbehåller oss rätten att inom 24 timmar på vardagar kontakta resenären för eventuella förändringar av gjord bokning. I de fall pengar har debiterats kan det ta upp till 5 bankdagar innan pengarna åter finns på kontot. Observera att detta är bankens regler och inget vi kan påverka.

Umeåflyg följer flygbolagens bokningsregler. Vid bokning utfärdas resenärens biljetter omedelbart. Flygbiljetter levereras elektroniskt, det innebär att du inte får någon pappersbiljett av oss utan checkar in med hjälp av ditt bokningsnummer och eventuellt ditt pass.

Köpt flygbiljett måste användas på de sträckor och i den följd som anges i biljetten. Om flygbiljetten är en tur- och returbiljett går det inte att resa endast på returresan. Flygbolaget har rätt att avboka hela biljetten om resenären ej utnyttjar första sträckan.

Det är inte möjligt att göra en bokning för ett ofött barn. Du kan inte göra en bokning och uppge t.ex. "baby" som namn, eftersom korrekt namn enligt passet måste anges vid beställning.

Om du som resenär har en dubbelbokning kan flygbolaget avboka resorna. Det gäller även om bokningarna är gjorda hos olika resebyråer. Med dubbelbokning avses två eller fler bokningar med samma resplan och resenärsnamn bokat med samma flygbolag. Vi ansvarar inte för avbokningar som flygbolagen gör i de fall de upplever att det är en dubbelbokning.

Som resenär är du skyldig och ansvarar för att ha giltigt pass, visum, transitvisum och andra eventuella dokument som krävs samt nödvändiga vaccinationer. Många länder kräver att passet är giltigt i minst 6 månader efter hemresedatum. Viseringsregler förändras konstant så även om du rest till landet förut och då inte behövt visum är det klokt att kontrollera det igen.

Betalning
Du kan betala med bank-, betal och kreditkort. Ditt kort debiteras omedelbart när du betalar din bokning. Vi accepterar endast kort utgivna i EU-länder och länder som är anslutna till Schengen (även Norge och Schweiz). Vid en ev. återbetalning krediteras samma kort som användes vid betalningen. Det kan ta upp till 5 dagar innan pengarna återfinns på kortet.

För oss är det viktigt med din säkerhet och trygghet. Vi använder marknadsledande teknologi och välbeprövade krypteringsmetoder för att säkerställa att din bokning hos oss är säker och kan genomföras utan problem. Både personuppgifterna och de kreditkortsuppgifter som du tillhandahåller är inte åtkomliga för någon annan när du gör din bokning.

Vi lagrar inga kortuppgifter, och alla betalningar hanteras helt och hållet av tredje part som är certifierad enligt PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Umeåflyg använder sig av TLS för att skydda överlåtelser av känsliga uppgifter.

Oberoende av leverantörernas regler debiterar vi ditt konto vid bokningstillfället. Oavsett betalningsmetod blir du bunden av reseavtalet då du erlagt 100 % av resans pris vid bokningstillfället.

Leverans
Samtliga flygbiljetter bokade via Umeåflyg är elektroniska och levereras i en bokningsbekräftelse via e-post direkt efter betalning. Inga fysiska biljetter skickas ut. Får du inte en e-postbekräftelse inom 30 minuter behöver du kontakta oss genom vårt kontaktformulär under "Kontakt". Vid brådskande ärende eller under helger ber vi dig välja ärendetyp "Akut ärende".

Ångerrätt
Enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller inte ångerrätt på resor. Extraavgifter såsom serviceavgifter och tilläggstjänster återbetalas inte.

Umeåflygs ansvar för resans utförande
Umeåflyg förmedlar produkter från olika leverantörer och ansvarar därför inte för händelser som har med resans utförande att göra. Exempel på detta är förlorat bagage, bagage som inte ingår i flygpriset, inställda flyg och tidtabellsändringar. Detta ansvar ligger på flygbolagen och det är därför direkt till ansvarigt flygbolag man bör vända sig vid eventuella klagomål. Förlorat eller skadat bagage ska alltid anmälas direkt på plats till ansvarigt flygbolag.

Reklamationer
Om det under resan skulle uppstå fel som kan ge anledning till reklamation ska Umeåflyg omedelbart kontaktas.

Får du någon ersättning eller kompensation direkt av leverantören under resan, alternativt om vi ej blivit kontaktade under resans gång, förfaller rätten till ersättning i efterhand.

Reklamation sker via vår hemsida (under "Kontakt"). Ange bokningsreferens och en utförlig beskrivning av problemet. När du skickat in ditt ärende får du en länk till en ärendesida där du kan bifoga eventuella foton eller kvitton för reklamationen. För att reklamationen ska behandlas ska den vara oss tillhanda senast en månad efter resans avslut.

Resegaranti
Umeåflyg har (genom AR Resebyråer AB) ställt Resegaranti till Kammarkollegiet. Resegarantin gäller endast vid köp av flygbiljett tillsammans med hotell i samma bekräftelse. Resegarantin gäller ej vid köp av endast flygbiljett.

Särskilda villkor vid bokning av endast flygresa

Regler för transport
Det är resenärens ansvar att tillgodogöra sig de regler för transport, så kallade "conditions of carriage for passengers and baggage", som varje flygbolag tillhandahåller.

Läs mer om detta i Svenska Resebyråförenings artikel om Montrealkonventionen.

Bagage
Det är resenärens ansvar att tillgodogöra sig regler och villkor för bagage på det flyg man ska åka med. Det är även resenärens ansvar att boka ev. specialbagage (t.ex. golfbag) separat. Vänligen notera att kostnad tillkommer samt att specialbagage inte kan garanteras. Observera att bagage inte alltid ingår i vald biljett, kontakta Umeåflyg för information om vad som gäller för just din biljett.

Avbokning och ändring
För av- eller ombokning av flygbiljett gäller flygbolagens villkor. Oberoende av flygbolagens regler har Umeåflyg rätt att utöver flygbolagets kostnad ta ut ett arvode enligt vår prislista.

Vi rekommenderar att du köper vårt avbeställningsskydd som gäller vid t.ex. akut sjukdom eller dödsfall.

Av- eller ombokning av resa ska alltid ske via telefon. Om Umeåflyg har stängt och avresa är inom 24 timmar kontakta alltid flygbolaget direkt för att avboka samt meddela Umeåflyg per e-post.

Tidtabellsändringar/inställt flyg
Det är resenärens ansvar att regelbundet kontrollera restiderna fram till avresa samt dagen före hemresa.

Umeåflyg ansvarar ej för e-post som av någon anledning ej når mottagaren, t.ex. för att det fastnat i skräppostfilter.

Flygbolag som ej samarbetar med varandra tar ej hänsyn till förseningar, även om anslutningsflyg ligger i samma bokning. Det är resenärens ansvar att ta reda på om flygbolagen samarbetar.

Det är flygbolagen som är ansvariga för tidtabellsändringar och detta är inget som Umeåflyg kan ställas till svars för.

I de fall flygbolaget tillåter avbokning på grund av tidtabellsändring återbetalas biljettens pris exklusive ett hanteringsarvode. Samt när ett alternativ angivits från flygbolaget samma dag enligt det som bokats och en frivillig ändring till annat alternativ önskas av kund debiterar Umeåflyg ett hanteringsarvode för detta.

Allmänna användarvillkor

Avtal om viss transport, tjänst eller produkt ingås mellan användaren och respektive leverantör eller researrangör. Umeåflyg påtar sig under inga omständigheter något ansvar för att tredje man (t.ex. leverantör/flygbolag eller researrangör) på avtalsenligt vis utför eller levererar de transporter, tjänster och produkter som användare köper.

Umeåflyg ansvarar under inga omständigheter för indirekta förluster (inklusive bland annat minskning eller bortfall av produktion eller omsättning, förlust till följd av att transporten, tjänsten eller produkten inte kunnat utnyttjas på avsett vis, utebliven vinst till följd av att avtal med tredje man fallit bort, inte blivit riktigt uppfyllt eller ej kunnat ingås (eller skadestånd till följd därav) eller liknande förluster eller utebliven eller minskad vinst) som användare förorsakas till följd av nyttjande av webbplatsen eller innehållet.

Användarvillkor
Dessa användarvillkor reglerar allt användande av webbplatsen och dess innehåll. Umeåflyg förbehåller sig rätten att utan varsel ändra användarvillkoren.

Immateriella rättigheter
Alla immateriella rättigheter (inklusive upphovsrätter, varumärkesrätter och patent) till webbplatsen och dess innehåll, däribland text, siffror, priser, tidtabeller, bilder, profiler, grafer och figurer (fortsättningsvis kallat "Innehållet") tillkommer Umeåflyg eller Umeåflygs leverantörer och samarbetspartners. Det är tillåtet att ladda ner och skriva ut kopior av skärmbilder för eget bruk att använda i samband med informationssökning och beställning. Det är inte tillåtet att använda webbplatsen och Innehållet i kommersiellt syfte t.ex. vidaredistribution eller publikation, utan Umeåflygs uttryckliga medgivande.

Missbruk
Webbplatsen och Innehållet får ej användas i spekulationssyfte eller för att göra falska eller bedrägliga beställningar i vilket syfte det än må vara. Sådant och annat missbruk kan vara brottsligt och kan komma att polisanmälas. Dessutom kan det ge upphov till skadeståndsansvar. Umeåflyg förbehåller sig rätten att förhindra att användare som missbrukat (eller med fog kan förväntas missbruka) webbplatsen eller Innehållet fortsättningsvis får tillgång till hela eller delar av webbplatsen eller Innehållet.

Lösenord och liknande
Det åligger användare att hålla alla lösenord, id och andra koder hemliga och förvara dem så att obehöriga inte får tillgång till dem. Har användare flera koder som används i samband med webbplatsen skall dessa förvaras åtskilda. Användare ansvarar för de transaktioner som genomförs med användarens koder. Förlust av kod eller misstanke om att obehörig fått del av kod skall omedelbart meddelas Umeåflyg.

Länkar
Umeåflyg påtar sig inget ansvar för innehåll, funktionalitet, material osv. på webbplatser vilka länkat till Umeåflygs webbplats eller till vilka Umeåflygs webbplats länkar.

Ansvar
Innehållet på webbplatsen kan innehålla fel eller vara bristfälligt på grund av tekniska orsaker, felskrivningar eller andra orsaker. Umeåflyg påtar sig inget ansvar för sådana fel eller brister.

Umeåflyg garanterar inte att Innehållet går att använda för visst ändamål eller att Innehållet som tillhandahålls av tredje man är korrekt, uppdaterat eller fullständigt. Umeåflyg garanterar inte heller ägarskap eller upphovsrätt till innehåll som tillhandahålls av tredje man. Användaren accepterar att hålla Umeåflyg ansvarslöst för konsekvenserna av användarens agerande (eller brist på agerande) på grundval av Innehållet.

Umeåflyg garanterar inte att webbplatsen har viss tillgänglighet eller vissa svarstider. Umeåflyg frånskriver sig uttryckligen allt ansvar för såväl direkta som indirekta skador och förluster som uppstår som en följd av Innehållet (eller brist på eller i detsamma) eller att webbplatsen inte fungerar tillfredsställande.

Umeåflygs ambition är att all kommunikation skall vara virusfri, men påtar sig inget ansvar för konsekvenser till följd av att ambitionen inte uppnås.

Innehållet tillhandahålls i "befintligt skick".

Avtal om viss transport, tjänst eller produkt ingås mellan användaren och respektive leverantör eller researrangör. Umeåflyg påtar sig under inga omständigheter något ansvar för att tredje man (t.ex. leverantör eller researrangör) på avtalsenligt vis utför eller levererar de transporter, tjänster och produkter som användare köper.

Umeåflyg ansvarar under inga omständigheter för indirekta förluster (inklusive bl.a. minskning eller bortfall av produktion eller omsättning, förlust till följd av att transporten, tjänsten eller produkten inte kunnat utnyttjas på avsett sätt, utebliven vinst till följd av att avtal med tredje man fallit bort, inte blivit riktigt uppfyllt eller ej kunnat ingås (eller skadestånd till följd därav) eller liknande förluster eller utebliven eller minskad vinst) som användare förorsakas till följd av nyttjande av webbplatsen eller innehållet.

Skulle Umeåflyg slutligen befinnas ersättningsskyldig skall ersättningsskyldigheten aldrig överstiga ett (1) prisbasbelopp.

Tillämplig lag
Vid tvist i anledning av användandet av webbplatsen eller Innehållet skall svensk lag tillämpas utan beaktande av lagvalsregler.

OBS! Tvister och övriga villkor avseende den transport, produkt eller tjänst användaren köpt regleras i det avtal användaren ingår med respektive leverantör eller researrangör.

Personuppgifter

Umeåflyg (AR Resebyråer AB) är personuppgiftsansvarig.
Umeåflyg följer Personuppgiftslagen (1998:204). Med personuppgifter avses all information som lagras om dig och dina medresenärer, som t.ex. namn, e-mailadress, födelsedatum och adress. Om du registrerar personuppgifter om medresenärer så ansvarar du gentemot Umeåflyg (AR Resebyråer AB) för att medresenärerna givit sitt medgivande till registreringen och att personuppgifterna behandlas enligt dessa villkor.

Användande av personuppgifter
Du som är över 18 år kan boka resor hos Umeåflyg.

I samband med beställning lämnar du personuppgifter till Umeåflyg. Dessa används för att informera om, genomföra, följa upp, administrera och ta betalt för din beställning och utförandet av beställningen (t.ex. resan eller vistelsen). I samband därmed kan personuppgifter komma att lämnas ut till organisationer, företag och myndigheter inom och utanför EU och EES, t.ex. det flygbolag du bokat.

Personuppgifterna kan i uppdateringssyfte komma att samköras med andra Umeåflygregister.
Vi använder endast dina personuppgifter för marknadsföring om du särskilt medgivit det.
Umeåflyg (AR Resebyråer AB) ingår i Foppainvest-koncernen. Umeåflyg förbehåller sig rätten att fritt överlåta personuppgifter om Umeåflyg eller dess ägare förvärvas av annan.

Umeåflyg arbetar aktivt för att förebygga missbruk och förluster av personuppgifter.

Ändring och rättning av personuppgifter
Du kan när som helst ändra eller rätta dina personuppgifter genom att kontakta Umeåflyg.
Du har även rätt att på skriftlig begäran en gång om året få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas.